75 Năm Quốc Tế Nhân Quyề’n

Ông Lý Thái Hùng - Chủ tịch đảng Việt Tân (thứ nhì, từ trái) - trao Trophy của Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023 cho Luật sư Nguyễn Văn Đài (ngoài cùng, bên phải), là người đại diện ông Trương Văn Dũng nhận giải. Ảnh: Việt Tân

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 11-17/12/2023

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2023 đã được trang trọng tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2023 tại phòng khánh tiết Trung Tâm Hoa Kỳ nằm trong khu Cité  Universitaire Internationale, Paris, Pháp với sự tham dự của hơn 150 quan khách. Buổi lễ cũng  đã được livestream trên Facebook Việt Tân và YouTube Việt Tân. 

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 4-10/12/2023

Bản tin này nhằm gửi đến quý vị một số sinh hoạt của Việt Tân cùng những nhận định về một số sự kiện lớn trên thế giới hoặc có ảnh hưởng tới Việt Nam. Để ghi danh nhận hoặc ngưng bản tin, xin liên lạc: lienlac@viettan.org