ASEAN 2018

Ông Nguyễn Xuân Phúc lại làm dáng

Tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN hôm 13 tháng Chín vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố một cách rất tự tin hai điều mà khi nghe xong không ai hiểu thủ tướng muốn nói gì: “Việt Nam không muốn là người giỏi nhất, nhưng muốn là bạn của những người giỏi nhất trong nền kinh tế toàn cầu.”