bịt miệng bất đồng chính kiến

Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ họp về Đàn áp xuyên quốc gia về tôn giáo. Ảnh: USCIFT

Hoa Kỳ với cam kết giải quyết nạn đàn áp xuyên quốc gia

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề đàn áp xuyên quốc gia với sự nghiêm túc và quan tâm tối đa cho tương xứng với mức độ nguy hiểm của tình trạng đó.

…Theo định nghĩa của Freedom House, “Đàn áp xuyên quốc gia” (transnational repression) là hành vi mà các chính phủ vươn ra khỏi biên giới nước mình để tấn công, bịt miệng những tiếng nói bất đồng đang sống lưu vong.

Hình minh họa Lực lượng 47. Ảnh: Carlo Cadenas/ Rest of World

Quân đội Việt Nam có một đội quân troll và Facebook là vũ khí của họ

Lực lượng 47 lạm dụng các công cụ an toàn của Facebook để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ ở quê nhà và mọi nơi trên thế giới. 

Đội quân troll thao túng các công cụ kiểm duyệt của Facebook để bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến;
Nhắm mục tiêu vào các bài viết bằng tiếng Việt, các chiến dịch báo cáo hàng loạt tấn công cả các mục tiêu bên ngoài Việt Nam; Meta cho biết “rất có khả năng Facebook sẽ bị chặn toàn bộ” nếu công ty cấm đội quân này hoạt động.