càn quét Đồng Tâm

Cảnh sát cơ động có mặt từ sáng sớm ngày 09-01-2020. Ảnh: Dong Tam TV

Biến cố Đồng Tâm: Ai soạn ‘kế hoạch 15 ngày quyết thắng’?

Ai là người soạn – phê duyệt kế hoạch “15 ngày hành động quyết thắng”? Dân ở đâu trong kế hoạch dường như có sự phối hợp hết sức chặt chẽ này giữa quân đội và công an trong việc… trị dân, giành đất? Từ lúc nào “quyết thắng” trở thành chủ trương để giới lãnh đạo lực lượng vũ trang dốc toàn lực (một lữ đoàn của Quân khu 2, hai sư đoàn của Quân đoàn 1, kèm theo đủ loại công an, cảnh sát) để tấn công lương dân, biến lương dân thành những “đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng” và đè cho bẹp dúm?