cha bệnh nhi hành hung bác sĩ

Bác sĩ nhi đồng khám bệnh một em bé. Ảnh: báo mạng Tiền Phong

Không thể cứu rỗi

Mặc dù không hỏi, không nói gì, nhưng tôi vẫn thắc mắc. Trong khi mọi người có thể nhân văn với cháu bé con của kẻ đã hành hung bác sĩ, thì có ai nghĩ đến cảm xúc, danh dự, nỗi lo sợ, sự an nguy tính mạng của các bác sĩ khi làm việc không? Kẻ hành hung bác sĩ kia đã được các cơ quan công quyền xử lý ra sao?