chính sách 4 không

Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan (phải) cùng hai tàu chiến Nhật Bản JS Kashima và JS Shimayuki trong cuộc diễn tập chung trên Biển Đông hôm 7/7/2020. Ảnh: FB Hạm Đội 7, Hải quân Hoa Kỳ (U.S. 7th Fleet)

Kịch bản của thảm kịch

Vấn đề ở đây là Hà Nội triệt để thi hành đến cùng chính sách “đu dây” mà tự mình coi rằng đó là chính sách ngoại giao “khôn ngoan.” Một chính sách nhu nhược, hèn yếu tuyệt đối được biện hộ bằng một mớ lý lẽ và luận thuyết có vẻ cao siêu và nhân văn – chính sách quốc phòng “4 Không.”

Ông Lý Thái Hùng: CSVN kéo cờ trắng ở Biển Đông với chính sách quốc phòng “4 không”

Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, phân tích chính sách quốc phòng “4 không” của CSVN và tại sao cái “không thứ 4” lại được đưa ra vào lúc này khi mà Biển Đông đang căng thẳng và Đại hội đảng 13 ngày càng gây cấn với những thủ đoạn tranh giành quyền lực ở thượng tầng lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam.