đấu giá biển số ô tô đẹp

Cúng vái khi mua cái xe mới. Ảnh: FB Mạc Van Trang

“Loạn cào cào!”

Mấy hôm nay thấy Quốc Hội sôi nổi “thảo luận về việc đấu giá biển số xe ô tô,” dân tình thấy ngao ngán. Bao nhiêu chuyện quốc kế, dân sinh cấp bách về y tế, giáo dục, thất nghiệp, tài chính- ngân hàng, xăng dầu… thì Quốc Hội không bàn cho rõ căn nguyên và có giải pháp căn cơ, lại cứ bàn những chuyện không đâu!