giành lại quyền làm người

Tổ chức Người Việt Tự Do, Ủy Ban Yểm Trợ Việt Nam và Việt Tân đã phối hợp tổ chức biểu tình trước Quốc Hội Đan Mạch hôm thứ Ba 21/11/2023 phản đối phái đoàn phó thủ tướng CSVN, tố cáo CSVN đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền

Copenhagen: Biểu tình trước Quốc Hội Đan Mạch cho nhân quyền tại Việt Nam

Khí thế buổi biểu tình thật hào hùng trước Tòa Đô Chánh Copenhagen, nơi nhộn nhịp khách bộ hành qua lại, đã góp phần lên tiếng thông tin đến người Đan Mạch, phản đối Cộng Sản Việt Nam đàn áp người dân trong nước. Giọng đọc sang sảng của chị Mai đã tạo sự quan tâm của người đi đường, cảnh sát, nhân viên canh giữ Toà Đô Chánh và cả những chính khách bên trong.