góc Việt Tân

Hãy nghĩ tới một nước Việt Nam tự do dân chủ

Khi đó, bạn bật TV lên thấy những vấn đề của đất nước như giáo dục, y tế, Biển Đông, tham nhũng được thảo luận sôi nổi và không có vùng cấm. Các chính trị gia tranh luận thẳng thắn, gay gắt một mất một còn về các vấn đề đất nước và về các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân. Ngân sách chi tiêu quốc gia được công khai minh bạch để bạn biết rõ những lãnh vực nào đang được vận hành và được tài trợ ra sao.

Ảnh: Tư liệu của Việt Tân

40 Năm – Chặng Đường Dài Mà Ý Nghĩa Nhất Của Đời Tôi

Vào thời điểm ấy, như một số đồng hương, tôi vẫn có thành kiến với các hoạt động chính trị. Nhưng tôi đã không ngần ngại gia nhập Mặt Trận khi thấy được con đường lý tưởng và nhân bản mà chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu Tiên Phong đã vạch.

Đã qua bốn thập niên mà tôi vẫn luôn cảm kích và biết ơn cơ duyên đã đưa đẩy cho tôi biết đến Mặt Trận, tiền thân của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là Việt Tân), tổ chức đã gắn liền với cuộc đời tôi như một đại gia đình, trong đó các chiến hữu thân quý của tôi chính là anh chị em ruột thịt.

Một trong số nhiều điểm biểu tình tại Sài Gòn chống Dự luật Đặc khu, tháng 6/2018. Ảnh minh họa: Internet

Hoa Thế Hệ

Dân nước tôi/ Bằng đôi chân mình xốc tới đi dựng tương lai/ Tất cả một lòng/ Đi gieo mầm dân chủ/ Nói làm sao cho đủ/ Giữa lòng đất nước bốn ngàn năm/ Vẫn còn đây một dân tộc anh hùng/ Mang nỗi tự hào và chung niềm khao khát…