JICA

Việt Tân tại Nhật yêu cầu JICA đặt điều kiện thúc đẩy nhân quyền lên các gói viện trợ ODA cho Việt Nam

Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022, đại diện Đảng Việt Tân tại Nhật Bản cùng một số đồng hương đã đến trụ sở của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hôm 12/12 để trao thỉnh nguyện thư, yêu cầu cơ quan nầy xem xét lại các viện trợ ODA cho Việt Nam trong lúc chính quyền Hà Nội gia tăng đàn áp nhân quyền.