Jubilee

Juneteenth 19/6, kỷ niệm ngày giải phóng nô lệ da đen ở Hoa Kỳ . Ảnh: Facebook Việt Tân

Juneteenth, kỷ niệm ngày giải phóng nô lệ da đen ở Hoa Kỳ

Juneteenth còn được gọi là Ngày Jubilee, Ngày Giải Phóng, Ngày Tự Do và Ngày Độc Lập của người Mỹ da đen khi Tướng Quân Đội Liên Quân Gordon Granger tới Galveston, Texas, đại diện cho chính phủ liên bang tuyên bố chấm dứt nô lệ ở Texas ngày 19/6/1865.