kỳ thi tốt nghiệp THPT

Một phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tại điểm thi trường THPT Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Kinh tế đô thị

Nhìn đề thi Văn năm 2023 trong chiến lược phát triển con người

Tinh thần khai phóng sẽ thấy rõ nếu đề thi vẫn lấy đoạn văn trên trong “Vợ Nhặt” làm điểm thảo luận nhưng mời gọi thí sinh liên hệ với hoàn cảnh hiện nay để nhận xét và thảo luận. Không có khuôn điểm khô cứng theo một bài giải định hướng rập khuôn. Thí sinh có toàn quyền đưa ra quan điểm của mình trong tinh thần không kỳ thị bất kỳ quan điểm nào miễn đề cập sát thực tế, đưa ra lập luận thuyết phục và có giải pháp sáng tạo…

Bộ trưởng Bộ Giáo Dục - Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: FB Nguyen Ngoc Chu

Vụ nâng điểm thi – Đôi điều suy nghĩ *

Tội của ông Vũ Trọng Lương rất lớn, nhưng ông là sản phẩm của xã hội này. Còn bao kẻ như ông mà chưa lộ ra ánh sáng. Còn bao kẻ bự hơn ông và thối tha hơn nhiều những vẫn ung dung mũ cao áo rộng. Tất thẩy đều là sản phẩm tất yếu của xã hội này.