lao động Việt Nam

ập thể dục dưỡng sinh ở Hà Nội, chụp ngày 30/10/2015. Ảnh: Flickr/Boris Thaser

Việt Nam đối mặt thách thức lão hoá dân số: Già trước khi giàu?

Nếu không có các biện pháp phù hợp để nâng cấp các kỹ năng của lực lượng lao động và cải thiện năng suất, Việt Nam sẽ không thể tìm ra giải pháp bền vững cho vấn đề già hoá dân số của mình. Quan trọng hơn, Việt Nam sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các ngành công nghiệp tay nghề thấp, thâm dụng lao động, và không thể phát triển được một nền kinh tế tiên tiến, dựa trên công nghệ vốn cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng trong trung và dài hạn.