Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Việt Nam thất bại trong việc cải thiện năng suất lao động trong suốt 10 năm qua

Việt Nam đã thất bại trong việc cải thiện năng suất lao động trong 10 năm qua và vẫn đang đứng hạng thứ 7 trong khối Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hiện ASEAN có 10 nước thành viên bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Việt Nam, Cambodia, Brunei, Myanmar (Burma) và Lào.

Youtube Việt Tân