lợi ích nhóm

Trịnh Văn Quyết: “con ngựa thành Troy”?

Phải chăng Trịnh Văn Quyết là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nhóm lợi ích trong giới quan chức cao cấp chính quyền, đảng, công an, quân đội, doanh nghiệp nhà nước trong việc khai thác triệt để sự nhập nhằng giữa pháp luật trong quản lý tài nguyên đất đai và tệ nạn tham nhũng thâm căn của thể chế. 

Ông Trọng: Trong héo – Ngoài tươi

Tổng bí thư Trọng tươi cười tại buổi tiếp xúc cử tri, nhưng trong lòng không khỏi âu lo bởi sự khuấy động, phản ứng mãnh liệt của người dân trong vụ đặc khu.

Bất chấp công lý và liêm sỉ!

La Thăng xin được tại ngoại để ăn Tết với thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành bản án, còn Xuân Thanh thì xin xử nhẹ để sớm sang… Đức chăm sóc vợ dại và con thơ!…

Tứ trụ và lợi ích nhóm

Lần đầu tiên nhóm từ “lợi ích nhóm” được nghe từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông phát biểu kết thúc Hội nghị