Luật An Ninh Mạng

Ngăn chặn một dự luật. Ảnh: Luật Khoa tạp chí

Làm thế nào để ngăn cản một dự luật?

Dù bạn có đạt được mục đích của mình hay không, bạn cũng đã tạo ra được một thay đổi lớn lao trong xã hội: Biến việc thực hành các quyền công dân thành một việc bình thường. Đó là tiền đề cho những thay đổi thực sự trong tương lai và là ngọn nguồn của một xã hội dân chủ, thịnh vượng.

Người dân Việt Nam sử dụng internet ngày càng nhiều cho giải trí, làm việc và học tập. Ảnh: AP

Nhiều chuyên gia: Dự luật an ninh mạng “sai về bản chất”

Nhóm chuyên gia khẳng định: “Điều luật này rõ ràng hạn chế tự do internet, đi ngược lại tiến bộ; đặt công dân trước rủi ro vi phạm pháp luật và bị thanh tra, kiểm tra, nhũng nhiễu bởi lực lượng chuyên trách an ninh mạng, Bộ Công an”.

Dự luật An ninh mạng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

An ninh mạng: Dự luật bất ổn*

Dự luật này thực tế là đang muốn kiểm soát thông tin và hướng đến hạn chế người dùng hơn là bảo vệ cơ sở dữ liệu và ngăn chặn việc phá hoại an ninh mạng máy tính, bảo vệ phần mềm và hoạt động gián điệp.