mặt trận truyền thông

Hai tấm hình: Sự khác biệt không chỉ 150 ngàn Euros

Có sống tại Pháp mới thấy sự hờ hững qua chuyến viếng thăm chính thức này nó to lớn cỡ nào. Không một tờ báo nào có lấy một dòng, ngoại trừ tờ Humanité của đảng CS Pháp. Truyền thanh truyền hình cũng không hề nhắc tới.