MobiFone mua AVG

Năm máu lửa

Động thái Tổng Bí thư Trọng bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương là đầy ẩn ý thâm sâu.

Tại sao điều tra vụ MobiFone mua AVG?

Sự kiện đòi điều tra, truy tố việc mua bán của MobiFone và AVG cho thấy là ông Trọng và phe đang “đốt lò” đã nắm được những dây mơ rễ má mờ ám bên trong.

Âm binh đang điều hành quốc gia

Không phải Đảng, cũng chẳng phải Quốc hội, Nhà nước, chính phủ CHXHCNVN đang điều hành quốc gia mà chính là âm binh – những thế lực đen tối – đang giựt dây cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN chuyển động theo ý của chúng…