Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2023

Ông Trần Thanh Long đại diện đảng Việt Tân Sydney phát biểu về ý nghĩa của ngày Quốc Tế Nhân Quyền trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 75 do Cơ sở Việt Tân Sydney tổ chức hôm 10/12/2023 tại Cabramatta, NSW. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Sydney

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 18 – 24/12/2023

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền vào ngày 10 tháng 12 năm 2023, Cơ sở Đảng Việt Tân tại Sydney đã dựng Bức Tường Bất Khuất để vinh danh các Tù Nhân Lương Tâm đang bị CSVN bức hại trong lao tù, chỉ vì dám bày tỏ lòng yêu nước.

Bức Tường Bất Khuất và buổi sinh hoạt nhằm lên tiếng tranh đấu cho các quyền sống căn  bản của người dân tại Việt Nam đã được thực hiện tại Trung Tâm Tự Do (Freedom Plaza) trong khu phố Cabramatta, thành phố Sydney, nơi được coi như là khu Little Sài Gòn tại Úc Châu.