nhân bản

Hình chụp bài báo Vietnamnet. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

‘Cú sốc’ giáo dục

Nhân ngày 30/4 báo chí thỉnh thoảng có những bài ghi lại những cảm nhận của những người từ miền ngoài vào ‘tiếp quản’ Sài Gòn lúc đó (1975). Bài này (đăng ngày 30/4/2018) do Vietnamnet chạy cái tít hơi giật gân, nhưng nội dung thì rất đáng đọc vì viết về cảm nhận về nền giáo dục thời trước 1975 của một người trong cuộc.

Nhật báo Sóng Thần, một tờ báo tư nhân xuất bản tại Miền Nam trước 1975. Ảnh: Tạp chí Nghiên CỨu Việt Mỹ

Di sản sách báo Miền Nam Việt Nam trên mạng (phần 1)

Bài này gồm hai phần, như nêu trong tựa bài. Phần đầu giới thiệu bộ báo Sóng Thần và một số báo khác do anh Võ Phi Hùng ở VA [Virginia, Hoa Kỳ] thực hiện, và được Kho Sách Xưa của ông Hùynh Chiếu Đẳng phổ biến gần đây. Và phần thứ hai nhằm duyệt lại và bổ túc một bài tôi soạn cách đây trên hai năm về các nỗ lực phục hồi sách báo xuất bản ở Miền Nam truớc 1975. Có thể còn những nỗ lực khác mà người viết không được biết tới, xin độc giả tùy nghi bổ túc.

Giá trị quan điểm nhân bản của Việt Tân trong công cuộc đấu tranh hiện nay

Kẻ thù chính của dân tộc chúng ta là “chế độ độc tài” chứ không phải đảng viên Cộng sản, và đích nhắm của toàn dân là chấm dứt chế độ tai hại này. Trên con đường đó, chúng ta không tiêu diệt người Cộng sản, vì hầu hết họ là những nạn nhân của cái ác, của chính sách ngu dân, bưng bít,…