Phan Văn Mãi

Bí thư thành Hồ Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt hôm mùng 7 Tết Nhâm Dần (7/2/2022). Ảnh: Báo Người Lao Động

Điểm cộng cho Bí thư Nên

Đầu năm mới, ông Nên đến dâng hương và khai bút ở đền thờ Tả Quân Lê Văn Duyệt. Đây không phải là lần đầu ông tới thăm ngôi đền linh thiêng thờ vị danh tướng triều Nguyễn, đệ nhất công thần lập quốc của vua Gia Long – Nguyễn Ánh, được coi là thần bảo hộ đất Sài Gòn Gia Định khi xưa. Ông Nên và ông Mãi, Chủ Tịch UBND TP.HCM cũng đã cùng đến đây một cách lặng lẽ, thành kính cầu xin Đức Tả Quân trong những ngày Sài Gòn chìm trong đau thương tang tóc bởi ôn dịch.