phục hồi kinh tế

Khi vắc xin Covid-19 đã kích hoạt hệ thống miễn dịch, thì cần tận dụng khoảng thời gian vàng đó để phục hồi kinh tế. Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Thời gian vàng đang ‘trôi qua’ vô nghĩa

Nôm na, với việc phủ rộng vắc xin phòng Covid đã đủ thời gian cho phát sinh kháng thể, thì đây là thời điểm vàng vắc xin đang có hiệu quả cao nhất ở Sài Gòn và Bình Dương. Nếu lần khần cứ cấm đoán như hiện tại thì 4 – 5 tháng nữa hiệu quả miễn dịch nơi đây sẽ khác, hạn chế tiếp 4 – 5 tháng nữa bung ra, có thể lại quá tải y tế!