quyền lực

Sức mạnh của số đông!

Quyền lực Bộ Chính Trị và quyền lực Nhân Dân

Sự kiện Quốc hội dời kế hoạch biểu quyết thông qua Luật Đặc Khu dưới áp lực của công luận cho thấy lần đầu tiên một quyết định của Bộ Chính trị không thể đương nhiên thực thi như mong muốn. Và cũng lần đầu tiên, trong thể chế độc tài toàn trị, nhân dân thể hiện quyền lực của chính mình.