sai phạm

Thủ Thiêm: Những quan chức nào sắp lên ‘bàn mổ?’

Rất nhiều người dân và công chức ở Sài Gòn cho rằng Lê Thanh Hải mới là “chuột cống” với vô số nhà cửa và đất đai tích góp được qua 15 năm làm chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy. Vài tờ báo đã bắt đầu nêu đích danh trách nhiệm Lê Thanh Hải trong vụ Thủ Thiêm.