thánh phố biển

Di dời 3 khách sạn lớn ở vịnh Quy Nhơn. Ảnh: Internet.

“Trả biển lại cho dân”

“Trả lại biển cho dân”, trả lại quyền tiếp cận vùng biển của người dân, trả lại không gian cộng đồng cho người dân chính là nhu cầu bức thiết, đòi hỏi sự siết chặt quản lý trong quy hoạch đất đai ven biển, cũng như tránh như hệ lụy về sau này liên quan đến môi trường – đất đai ven biển…