tình hình dịch Covid-19

Các container hàng xuất khẩu được chất lên một chiếc tàu tại cảng Sài Gòn, Việt Nam, ngày 03/05/2020. Ảnh: AP - Hau Dinh

Tác động của đợt dịch Covid mới lên nền kinh tế Việt Nam

Những biện pháp hạn chế để phòng chống dịch cũng đã khiến số đơn đặt hàng mới sụt giảm nhanh hơn trong tháng thứ ba liên tiếp và với tốc độ nhanh nhất từ 16 tháng qua. Cũng theo báo cáo của IHS Markit, tâm lý của giới doanh nghiệp trong tháng 8 cũng sụt giảm đến mức thấp nhất từ 15 tháng qua, do tính chất nghiêm trọng của đợt dịch lần này khiến nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng hoạt động của họ sẽ còn bị hạn chế hơn nữa.

Bác sĩ Phan Xuân Trung phát động một chiến dịch bất tuân dân sự

Giữa giòng truyền thông về Covid-19 phát đi của nhà nước với thông điệp rất rõ: Phải sợ hãi và biết vâng lời, thì Bác Sĩ Phan Xuân Trung đang có những ý kiến khác biệt. Ông lên tiếng thường xuyên trên trang Facebook của mình khiến ngày càng nhiều người quan tâm, thậm chí các đài quốc tế cũng gọi phỏng vấn. Đơn giản, ông đòi hỏi những phân tích khoa học, và để đối phó với Covid-19 là những giải pháp khoa học, chứ không thiên về mệnh lệnh chính trị.