Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Bác sĩ Phan Xuân Trung phát động một chiến dịch bất tuân dân sự

Tháng Bảy này, dù không phải là tháng âm, nhưng chắc cũng sẽ là một tháng khó khăn với Bác Sĩ Phan Xuân Trung, hiện làm việc tại Trung Tâm Medic, Quận 10, hay còn gọi là Trung Tâm Hòa Hảo ở Sài Gòn.

Khó khăn là bởi giữa giòng truyền thông về Covid-19 phát đi của nhà nước với thông điệp rất rõ: Phải sợ hãi và biết vâng lời, thì Bác Sĩ Phan Xuân Trung đang có những ý kiến khác biệt. Ông lên tiếng thường xuyên trên trang Facebook của mình khiến ngày càng nhiều người quan tâm, thậm chí các đài quốc tế cũng gọi phỏng vấn. Đơn giản, ông đòi hỏi những phân tích khoa học, và để đối phó với Covid-19 là những giải pháp khoa học, chứ không thiên về mệnh lệnh chính trị.

Bài trích: Nhật ký phong thành (số 9): Alô, bác sĩ ơi! – Tuấn Khanh

XEM THÊM: