tủ sách Sư Phạm Cánh Buồm

Hội thảo 10 năm tủ sách Sư phạm Cánh Buồm hôm 18/11/2023 tại Hà Nội. Ảnh: Bauxite Việt Nam

Hội thảo 10 năm xây dựng tủ sách Cánh Buồm

Sáng nay 18/11/2023, nhân kỷ niệm 10 năm xây dựng “Tủ sách Sư phạm Cánh Buồm” đã diễn ra cuộc Hội thảo khá chuyên sâu. Cuộc hội thảo này là sự hợp tác giữa Giáo dục Cánh Buồm và NXB Tri thức.

Dịch giả Hoàng Hưng, người được Nhà giáo Phạm Toàn ủy thác (từ năm 2013) đứng ra làm việc này, đã đem hết tâm sức để thực hiện sứ mệnh đó. Ông đã có báo cáo chuyên sâu về những cuốn sách đã dịch; các trường phái, quan điểm khác nhau, bổ sung cho nhau như thế nào.