uống rượu bia không lái xe

Một phiên họp của Quốc Hội CHXHCNVN

Vì sao đại biểu quốc hội không muốn xử phạt tài xế uống rượu lái xe?

Thật ra, quy định cấm lái xe ô tô sau khi uống rượu bia có từ 11 năm trước. Nhưng vì nhiều lý do đã không được áp dụng nghiêm minh, nhất là do đa số vẫn còn nghĩ rằng tai nạn tử vong do uống rượu khi lái xe là chuyện của ai đó, chứ chưa là trách nhiệm chung của mọi người trong xã hội. Cũng chính não trạng “vô cảm” này mà những người gọi là “đại biểu” của dân trong Quốc Hội, không hề có ý thức trách nhiệm bảo vệ an toàn xã hội…