Việt Tân

30 tháng 4, đảng viên Việt Tân nghĩ gì

Từ tâm trạng đau thương ngậm ngùi, uất nhục đến việc nhận ra, nắm bắt những cơ hội tích cực trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ trên quê hương, hai đảng viên VT trao đổi những suy tư tâm trạng của mình trong dịp 43 năm kể từ ngày 30 tháng Tư, 1975.