xử lý rác thải

Rác thải sinh hoạt dồn ứ ở nội đô do người dân chặn không cho xe chở rác vào đổ rác tại bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet

Thủ đô Hà Nội và bãi rác Nam Sơn

Do không chịu nổi mùi hôi thối, tối ngày 23/10 một lần nữa người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn đã phản ứng bằng cách phong tỏa hai bên đường không cho xe rác vào đổ rác ở bãi rác Nam Sơn. Không biết đây là lần thứ mấy người dân Nam Sơn, ngoại ô Hà Nội đã phải hành động cứng rắn như thế để bảo vệ môi trường sống của mình trước sự làm ngơ của chính quyền.

Phạm Minh Hoàng: Tính phí rác sinh hoạt theo khối lượng không khả thi

Hôm 11 tháng Sáu, Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi Trường Trần Hồng Hà đã đề nghị sửa đổi Luật Bảo Vệ Môi Trường, trong đó có mục sửa đổi cách thức thu phí rác thải theo khối lượng, thay vì theo bình quân đầu người hay theo hộ gia đình như hiện nay.

Bộ Trưởng Trần Hồng Hà cho biết mục đích của sửa đổi này là nhằm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên người dân có nhiều thắc mắc và nghi ngờ đối với hiệu quả của sửa đổi này.