Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Phạm Minh Hoàng: Tính phí rác sinh hoạt theo khối lượng không khả thi

Hôm 11 tháng Sáu, Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi Trường Trần Hồng Hà đã đề nghị sửa đổi Luật Bảo Vệ Môi Trường, trong đó có mục sửa đổi cách thức thu phí rác thải theo khối lượng, thay vì theo bình quân đầu người hay theo hộ gia đình như hiện nay.

Bộ Trưởng Trần Hồng Hà cho biết mục đích của sửa đổi này là nhằm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên người dân có nhiều thắc mắc và nghi ngờ đối với hiệu quả của sửa đổi này.

Trong tuần qua, báo chí có đề cập đến chuyện UBND TP.HCM quyết định sẽ có một con đường mang tên Lê Văn Duyệt. Thực ra trước 30/4 năm 1975, ở Sài Gòn đã từng có đường mang tên Lê Văn Duyệt, nhưng con đường này cũng như nhiều con đường khác đã bị nhà nước CSVN đổi tên sau 30/4 năm 1975. Tin tức này đã khiến dư luận bàn tán về mục đích của chính quyền khi đưa ra quyết định này.

Youtube Việt Tân