Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Trung Cộng làm gì với Hong Kong?

Đảng Cộng Sản Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức ở Hong Kong, hoàn toàn do chính họ tạo ra.

Chính vì sự đàn áp mạnh tay đã là chất xúc tác khiến người dân Hong Kong không tin tưởng vào lời hứa của Đặc Khu Trưởng, bà Carrie Lam, rằng Luật Dẫn Độ sẽ không được sử dụng cho mục đích chính trị; và họ vẫn chưa thoả mãn khi chính quyền Hong Kong đình chỉ Dự Luật Dẫn Độ. Người dân đòi phải huỷ bỏ hoàn toàn dự luật này và đòi bà Lam phải từ chức.

Trên thực tế, việc dẹp bỏ đặc quyền “một quốc gia 2 hệ thống” của Hong Kong, là một điều Đảng Cộng Sản Trung Quốc phải làm cho được càng nhanh càng tốt vì ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bởi vì họ lo sợ Hong Kong có thể là một virus, sẽ lây nhiễm Trung Quốc đại lục với những ý tưởng dân chủ và những đòi hỏi nhân quyền.

Việt Nam 360