Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

TT Biden, NATO công bố thêm các biện pháp để ngăn chặn cuộc chiến xâm lược Ukraine

Một ngày quan trọng không chỉ về ngoại giao mà còn mang tính lịch sử, khi Tổng Thống Joe Biden gặp gỡ các nhà lãnh đạo NATO, Châu Âu và khối G-7 để công bố thêm các biện pháp nhằm ngăn chặn cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine bằng các biện pháp can thiệp quân sự, kinh tế và nhân đạo.

Youtube VOA