Uncategorized

Ngày đi – Ngày về

FBer Thao Thanh Bui thuật lại cuộc hành trình đi biểu tình hôm 10 tháng Sáu, kể từ khi ra khỏi nhà đến khi rời khỏi trụ sở công an sau 27 giờ bị giam giữ.