Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Vụ oan án Hồ Duy Hải: Sau phiên toà giám đốc thẩm sẽ là gì?

Ngày 6 tháng Năm, Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xem xét lại bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải sau 12 năm. Dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 6 – 8/5/2020.

Theo Điều 370 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định, “Giám đốc thẩm là xét lại bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.”

Căn cứ vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải sẽ do hội đồng thẩm phán TAND tối cao tiến hành bằng một phiên tòa, mà thực chất là một phiên họp kín của các cơ quan tố tụng, nhằm rà soát lại các sai sót trong quá trình tố tụng trước đây.

Sau khi kết phúc phiên toà giám đốc thẩm, hội đồng thẩm phán TAND tối cao sẽ ban hành một quyết định về vụ việc này. Quyết định này có thể rơi vào một trong ba trường hợp chính sau:

1. Quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát và giữ nguyên bản án;
2. Quyết định hủy bản án hoặc sửa bản án đã tuyên đối với Hồ Duy Hải để điều tra lại hoặc xét xử lại;
3. Quyết định hủy bản án và đình chỉ vụ án đối với Hồ Duy Hải.

Youtube Việt Tân