10.10.2010 – Adelaide, Úc : Vận động chữ ký cho 4 đảng viên Việt Tân Tâm-Thúy-Khải-Hoàng

|13/10/2010|Thời Sự|