Sự so sánh nhẹ về các văn đoàn dưới hai chế độ

Nguyễn Thông

CÓ MỘT SỰ SO SÁNH NHẸ - 9

Nhân sự kiện các nhà văn vận động thành lập Văn đoàn độc lập, nhà báo kiêm nhà giáo dạy văn Nguyễn Thông đưa lên mạng một sự so sánh nhẹ về các văn đoàn dưới hai chế độ:

Nghe tin một số nhà văn đang vận động thành lập Văn đoàn độc lập, tồn tại bên ngoài Hội nhà văn của nhà nước, lại nghe bảo nhà nước chả bao giờ chấp nhận, mình cứ lăn tăn tự hỏi: Hồi trước thằng đế quốc Pháp và bọn phong kiến tàn bạo mà nó cũng cấm như bây giờ thì lấy đâu ra Tự lực văn đoàn, ra Xuân thu nhã tập, ra nhóm văn chương này nọ, lấy đâu ra biết bao kiệt tác.

Dưới chế độ thực dân, phong kiến áp bức:

JPEG - 49.7 kb
Xuân Diệu, Thế Lữ, Nhất Linh, Khái Hưng (thời Tự Lực Văn Đoàn) - Ảnh: Wikipedia
JPEG - 69.3 kb
Tự Lực Văn Đoàn
JPEG - 27 kb
Hoạt động sôi nỗi và đình đám nhất: ĐẠI HỘI đến ĐẠI HỘI...
JPEG - 88.2 kb
...Và tổ chức hội thảo thơ "bà nhập" Hoàng Quang Thuận

Nguồn: Blog Huỳnh Ngọc Chênh


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này