Tự Do cho Tâm-Thúy-Khải-Hoàng
Your browser requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.


Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

28/09/2010 @ 08:27

Những tấm hình nói lên ngàn lời nói. Thấy thương quá các anh em Việt Tân phải đấu tranh trong hoàn cảnh khốn khó như thế.

Xin gửi lời cầu nguyện đến các anh chị và gia đình.

- TN

4/10/2010 @ 18:52

Nhìn vào những tấm hình trên, chúng ta thấy được Đảng Việt Tân vận dụng được sức mạnh của quần chúng nhân dân đủ mọi thành phần trong xã hội VN hiện nay. Nếu Việt Tân vận dụng đúng tiềm năng của dân tộc vn. Thì Đảng CSVN sẽ không còn tồn tại vì sự cai trị Độc Tài và Độc Đảng của họ.

- Lang


Góp ý kiến cho bài này