Hình ảnh cuộc biểu tình 19 tháng 6

|21/06/2011|Thời Sự|

Kính mời quý độc giả xem một số hình ảnh thu thập tại hiện trường của Quế Hương, Trịnh Anh, Thạch Thảo và Hoàng Nam.

JPEG - 69.4 kb

JPEG - 81.2 kb

JPEG - 61.6 kb

JPEG - 63.6 kb

JPEG - 73 kb

JPEG - 75.9 kb

JPEG - 62.9 kb

JPEG - 65.1 kb

JPEG - 64.3 kb

JPEG - 67.6 kb

JPEG - 75.1 kb

JPEG - 73 kb

JPEG - 75.5 kb

JPEG - 76.8 kb

JPEG - 75.4 kb

JPEG - 77.7 kb

JPEG - 70.6 kb

JPEG - 76.7 kb

JPEG - 81.6 kb

JPEG - 78 kb

JPEG - 75.2 kb

JPEG - 64.8 kb

JPEG - 74 kb

JPEG - 84 kb

JPEG - 80.5 kb

JPEG - 62.2 kb

JPEG - 72.1 kb

JPEG - 78.2 kb

JPEG - 60.8 kb

JPEG - 74 kb

JPEG - 80.7 kb

JPEG - 77.6 kb

JPEG - 67.6 kb

JPEG - 74.1 kb