Một Ứng Viên Người Việt Đầy Triển Vọng Vào Quốc Hội California

|09/09/2004|Thời Sự|

Trong cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang California vào tháng 11 năm 2004, có một ứng viên người Việt được Đảng Cộng Hòa đưa ra dự tranh tại đơn vị 68 và có nhiều triển vọng trở thành vị dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại toà nhà lập pháp của California. Đó là luật sư Trần Thái Văn, đương kim phó thị trưởng thành phố Garden Grove, Nam California, là nơi tập trung người Việt cư ngụ đông đảo nhất tại Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3-2004, luật sư Trần Thái Văn đã thắng vẻ vang trước đối thủ Mark Leyes, cũng của Đảng Cộng Hòa.

JPEG - 13.4 kb
Tiệc Gây Quỹ Cho Ls Trần Thái Văn, Và Andy Quách Tại Oakland, CA 06-20-2003 (Hình của PN911)

Luật Sư Trần Thái Văn đến Hoa Kỳ cùng với gia đình lúc 10 tuổi. Anh tốt nghiệp Cử Nhân Chính Trị Học (BA) tại Đại Học UC Irvine, đậu cùng lúc bằng Cao Học Hành Chánh Công Quyền (MAPA) và Tiến Sĩ Luật (JD) tại Đại Học Hamline, Minnesota. Luật Sư Trần Thái Văn đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Garden Grove tháng 11 năm 2000 với nhiệm kỳ 4 năm. Anh được số phiếu bầu cao nhất trong số 9 ứng cử viên, đạt kỷ lục trong lịch sử bầu cử hội đồng thành phố. Với kết quả này, anh là người Mỹ gốc Việt thứ nhì tại Hoa Kỳ được bầu vào chức vụ công quyền và là vị dân cử người Việt đầu tiên tại Thành Phố Garden Grove. Ngoài chức vụ hiện đang đảm nhiệm là Phó Thị Trưởng, anh còn kiêm nhiệm chức Chủ Tịch Cơ Quan Gia Cư thành phố Garden Grove, phục vụ cho những gia đình có lợi tức thấp. Ngoài ra, Luật Sư Văn còn được bổ nhiệm vào Ủy Ban Phát Triển Cộng Đồng, Kinh Tế và Gia Cư của Hiệp Hội Các Chính Quyền Miền Nam California (Southern California Association of Governments, một cơ chế quan tâm đến phúc lợi cư dân của 189 thành phố tại miền nam California.

Trước khi trở thành vị dân cử trẻ tuổi của thành phố Garden Grove, Luật Sư Văn giữ chức vụ phụ tá lập pháp cho Dân Biểu Liên Bang Robert K. Dornan và Nghị Sĩ Tiểu Bang Ed Royce từ năm 1985 đến 1988. Anh sáng lập Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamse-American Voters Coalition) nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tầm quan trọng lá phiếu cử tri trong cộng đồng tỵ nạn. Thời gian này, Luật Sư Văn giữ chức Ủy Viên Thiết Kế thành phố Garden Grove và thành viên Ban Quản Trị của Cơ Quan Khuyết Tật và Phục Hồi (Developmental Disability Center). Những chức vụ khác của LS Văn là: Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Á Châu và Thái Bình Dương cho Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, Phó Chủ Tịch Hội Nam Hướng Đạo Quận Cam, thành viên Ủy Ban Tài Chánh của Tổ Chức Cộng Đồng Thành Phố Garden Grove. Anh là thành viên của tổ chức Hội Đồng Giới Lãnh Đạo Chính Trị Trẻ Hoa Kỳ (ACYPL) và là đại biểu Đại Hội Các Nhà Lãnh Đạo Trẻ của tổ chức American-Swiss Foundation tại Zurich năm 2002. Nhật báo Los Angeles Time và Orange County Register đã tuyên danh Luật Sư Trần Thái Văn là “Nhân Vật Đáng Chú Ý” (Person to Watch) vào những năm 1998 và 2001.

Trong thời gian hoạt động, luật sư Trần Thái Văn luôn tích cực ủng hộ những nỗ lực đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Do sự vận động của luật sư Trần Thái Văn, nghị quyết Cờ Vàng đã được thành phố Garden Grove thông qua ngày 11-3-2003 mở đầu cho một chiến dịch tiếp nối sau này với gần 100 đơn vị từ cấp thị xã cho đến cấp tiểu bang công nhận lá cờ Vàng ba sọc đỏ là biểu tượng truyền thống của cộng đồng người Việt. Anh cũng là tác giả bản nghị quyết không đón tiếp các phái đoàn cộng sản tại thành phố Garden Grove. Với những thành tích vừa kể, luật sư Trần Thái Văn được sự ủng hộ nồng nhiệt của các cộng đồng người Việt khắp nơi, quyết tạo chiến thắng vào tháng 11 sắp tới để đặt viên đá quan trọng đầu tiên trong toà nhà lập pháp tiểu bang California.