Tag: dân oan

Đất đai: vàng và máu!

Sở hữu đất đai theo quan niệm của CSVN là phải đoạt lấy bằng vũ…

Thu hồi đất với giá rẻ mạt, câu chuyện bao giờ có hồi kết?

Tình trạng dân oan bị thu hồi đất với giá thành rẻ mạt vẫn tiếp…

Khi Karl Marx là dân oan Thủ Thiêm

Giả dụ, 200 năm sau, Karl Marx sống dậy như trong những bộ phim giả tưởng…

Bà Cấn Thị Thêu “Tiếp tục đấu tranh giành lại đất đai đã bị cướp”

10-2-2018 Vào ngày 10/2/2018, Bà Cấn Thị Thêu, người phụ nữ được nhiều người biết…

Thể chế CSVN đang tồn tại bằng gì? (Phần 3)

Tất cả các giá trị lớn nhất về vật chất, văn hóa, kiến trúc, tài…