January 10, 2018

Ông Hải đã về vườn!

“Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn!” Đó là lời tuyên bố của ông Đoàn Ngọc Hải khi ông được phân