September 21, 2018

Như những con đà điểu

Để việc tiến chiếm Việt Nam xảy ra dễ dàng xuôi lọt, Tàu Cộng đã khống chế Việt Cộng để toàn diện tấn công trên mọi mặt trận, mọi khiá cạnh của cuộc sống. Chúng ta chỉ 1 năm nữa thôi để hành động nếu không bản đồ thế giới sẽ không còn thấy chữ Việt Nam nằm trên cái hình chữ S nữa!

Người dân tỉnh Hà Giang được Hội Chữ thập đỏ tặng bò để xóa đói giảm nghèo. Ảnh chụp 4/4/2015. Hoàng Đình Nam/AFP

‘Xóa đói giảm nghèo’: nhiệm vụ bất khả thi của Hà Nội

Những con số khổng lồ từ ngân sách đi về đâu? Năm 2016, Chính phủ đã phê duyêt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với tổng kinh phí hơn 48.300 tỷ đồng, trước đó Ngân Hàng Thế Giới cũng thông qua khoản tín dụng 100 triệu đô la giúp VN giảm nghèo và năm 2015 ngân sách nhà nước cũng chi 240.000 tỷ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.

Bệnh tư duy lệch lạc!

Một nền Giáo dục chỉ biết chạy theo lợi nhuận, tham nhũng mà quên nhân bản, dân tộc và khai phóng thì học sinh làm sao lớn nổi thành người, cội nguồn lịch sử dân tộc làm sao học sinh biết được, tư duy của học sinh ngày càng thụ động. Thay vào đó là đổi tình lấy điểm, là bạo lực học đường, là học sinh không biết lịch sử Việt Nam…