April 22, 2020

COVID-19:  Cuộc chiến cho sự minh bạch

Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đòi hỏi một điều giống nhau. Đó là sự minh bạch về nguồn gốc và dữ kiện Covid-19.

Thế giới không tin những con số, dữ kiện của Trung Quốc công bố. Cách đây vài hôm, Bắc Kinh có điều chỉnh để nâng cao số lây nhiễm và tử vong, nhưng nhiều chuyên gia về dịch tễ vẫn cho rằng những con số này còn cách xa sự thật rất nhiều.

Vựa thu mua phế liệu, nơi mưu sinh của người nghèo, bên cạnh các tòa nhà hào nhoáng ở Hà Nội. Ảnh: Hoang Dinh Nam/Getty Images

‘Còn cái lai quần của dân cũng vét!’

Ngày xưa “nữ anh hùng” Út Tịch, có câu nói được ca ngợi, là “còn cái lai quần cũng đánh,” bây giờ là thời giàu sang tột đỉnh, thì “còn cái lai quần của dân cũng vét!”