Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Berlin: Các sinh hoạt đánh dấu ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 71

Sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 71 tại thủ đô Berlin, Đức Quốc vào ngày 7 Tháng Mười Hai, 2019 do Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức bao gồm ba phần chính:

– Biểu tình tại quảng trường Paris, cạnh cổng Brandenburg;
– Cầu nguyện liên tôn trong nhà thờ St. Aloysius; và
– Hội thảo với Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Đức và văn nghệ đấu tranh

Youtube Việt Tân