Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

BOT thất thủ xả trạm – Lý do phải đổi thành Trạm Thu Tiền

BOT Hoà Lạc – Hoà Bình tại tỉnh Hòa Bình thất thủ, phải xả trạm 2 ngày liên tiếp.

Bộ Giao Thông Vận Tải lại một lần nữa chọc cho dân chúng Việt Nam nổi giận khi đưa ra dự định đổi tên các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT thành… trạm thu tiền. Bộ Giao Thông Vận Tải muốn đổi cách gọi các trạm BOT để cho các chủ đầu tư BOT có thể lấy tiền của người dân một cách hợp pháp.

Gọi là trạm thu phí thì hoạt động của trạm sẽ bị chi phối bởi Luật Phí và lệ phí: Muốn tăng giảm mức phí phải xin phép và được phê duyệt, trạm đặt sai vị trí thì phải đập bỏ, và cũng không thể thu quá thời hạn đã định. Còn trạm thu giá, trạm thu tiền thì hoạt động theo Luật về giá cả, chủ đầu tư “tự chủ” nên rộng quyền hơn trong việc “cướp” tiền người dân.

Youtube Việt Tân