Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Các quan chức tham nhũng giấu tiền bất chính ở đâu?

Trích “Nếu không bị án tử treo trước mặt, đâu ai biết quan chức cất tiền trong nhà lắm thế” – Thiên Anh

Ngay sau khi gia đình ông cựu Bộ Trưởng Bộ 4T Nguyễn Bắc Son kiếm đủ 66 tỷ đồng tiền mặt nộp lại để khắc phục hậu quả cho ông chỉ trong vòng 4 ngày, nhiều người thắc mắc tiền mặt đâu sẵn mà người nhà ông Nguyễn Bắc Son có thể nhanh chóng huy động chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy.

Youtube Việt Tân