Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Cao Ủy Nhân Quyền LHQ kiểm điểm CSVN về vi phạm quyền Dân Sự và Chính Trị

Từ 2 tháng trước khóa họp kiểm điểm CSVN thực thi Công Ước quốc tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR), các NGO quốc tế như Amnesty International, Human Rights Watch, Hội Luật Gia quốc tế & Canada cũng như các NGOs Việt Nam đã gởi hồ sơ phản biện đến Cao Ủy Nhân Quyền LHQ (UNHCR).

Sáu tổ chức Người Việt (Hội Đền Hùng, Hội Phụ Nữ tại Houton, Chương Trình Radio TNT Houston, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Đức, Công Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hòa Lan và Ủy Ban Cosunam) với sự hỗ trợ của Việt Tân đã soạn thảo và gởi đến văn phòng Ủy Ban Nhân Quyền (UN Human Rights Committee) một bản phúc trình trên 500 trang, có tên là SHADOW REPORT II: On Police Brutality In Murders, Tortures & Kidnaps Against Innocent Civilians From 2007 To 2018 In VIETNAM tường trình chi tiết 450 trường hợp bạo hành của công an dẫn đến tử vong và thương tích nghiêm trọng cho người bị giam giữ từ năm 2007 đến 2018, một số vụ cụ thể về việc công an CSVN tra tấn thường dân và 2 vụ bắt cóc quốc tế do CSVN chủ mưu và thực hiện.

Một thành viên cao cấp trong nhóm chuyên viên Liên Hiệp Quốc, ông Yadh Ben Achour, thành viên Ủy Ban Nhân Quyền LHQ đã trích dẫn một phần nội dung trong Phúc Trình nầy để chất vấn phái đoàn CSVN về phần tra tấn, nhục hình người dân tại Việt Nam.

Youtube Việt Tân