Diễn Đàn

Lời Kêu Gọi của Khối 8406

Lời Kêu Gọi của Khối 8406 Bloc 8406 of Manifesto on Freedom & Democracy for Viet Nam 2006. (Về việc: Phản đối nhà cầm quyền